Polaroid 38

Graffito su Polaroid – Egitto

polaroid-2-38